O firmie | abcfirma.pl - wszystko czego potrzebujesz

Właścicielem platformy abcfirma.pl jest firma Cloud Planet S.A.

Cloud Planet S.A. jest firmą specjalizującą się w tworzeniu rozwiązań informatycznych wspomagających prowadzenie działalności mikro i małych firm.

Siedziba spółki znajduje się na terenie Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni (PPNT).

O firmie:

Cloud Planet S.A.

  • Al. Zwycięstwa 96/98
  • 81-451 Gdynia, Polska

Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000317657, o kapitale zakładowym w wysokości 571 429,00 złotych.

Mapa google z markerem biura firmy