Dofinansowanie | abcfirma.pl - wszystko czego potrzebujesz

Projekt finansowany jest...

Dofinansowanie:

Od dnia 01.06.2009 firma moje-biuro.pl S.A. jest operatorem systemu szybkafaktura.pl. Barierą rozwoju jaką napotkała firma na początku swojej działalności, była potrzeba dużego nakładu kapitałowego na rozwój projektu o tak wysokim stopniu innowacyjności co za tym idzie, dużych nakładów na wsparcie sfery badawczo-rozwojowej w obszarze zaawansowanych technologii. Dlatego firma zdecydowała się ubiegać o dofinansowanie przedsięwzięcia.

Tytuł projektu w ramach którego pozyskano dofinansowanie to „Rozwój platformy internetowej służącej do utworzenia Ogólnopolskiego Internetowego Biura Rachunkowego przez firmę moje-biuro.pl SA z Gdyni”. Dofinansowanie zostało uzyskane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 w ramach Osi Priorytetowej: Rozwój i innowacje w MŚP z Działania 1.2. Rozwój i innowacje w MŚP.

Dnia 18.01.2010 została podpisana umowa, z Województwem Pomorskim reprezentowanym przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A., dzięki czemu dofinansowywany jest projekt w ramach którego wyżej wspomniana platforma jest rozwijana.